Value aktier

Value aktier henvender sig til investorer der ønsker et stabilt afkast af sine investeringer kombineret med en begrænset risiko for kursfald, men samtidigt også med en begrænset chance for store kursstigninger.
Value aktier er aktier i selskaber der er financielt udfordret med en lav indtjening og vækst. Det betyder at markedet har fastsat selskabets aktiekurs så lavt at du som investor betaler mindre pr. krone investeret end den tilsvarende andel af selskabets værdi.

Et eksempel
Eksempler på en value aktie kunne være et selskab, der tidligere har haft en god indtjening, men som har satset på nye områder, hvor det ikke har været muligt at opnå driftsoverskud indenfor disse nye områder. Her kan man opkøbe denne value aktie i formodning om at selskabets ledelse på et tidspunkt ændrer strategi og skærer disse tabsgivende områder fra, hvilket vil få aktiekursen til at stige. Value aktier kan dermed med fordel benyttes som en del af en køb og hold strategi.
Desværre er det ikke helt let at finde ægte value aktier, specielt ikke på Københavns Fondsbørs. Du kan dog kigge i avisernes kurslister eller på nettet efter nøgletallet kurs/indre værdi (K/I). Dette nøgletal viser forholdet mellem selskabets kursværdi og egenkapital pr. aktie. En value aktie defineres som en aktie med en kurs/indre værdi under 1.
En genvej til udvælgelsesprocessen er at købe investeringsbeviser i en investeringsforening med vækst aktier på programmet. Et eksempel på en sådan forening kunne være LD Invest Value Aktier Udb. Alternativt kan man besøge den pågældende investeringsforenings hjemmeside og se på hvilke vækst aktier de har i porteføljen, for derefter at investere i nogle af disse vækst aktier som den pågældende investeringsforenings porteføljemanager har tiltro til som vækst aktier på langt sigt.

Konklusion
Value aktier er den helt rigtige strategi for den forsigtige investor der ønsker et langsiktet, solidt afkast med en begrænset risiko for store tab men også med begrænset chance for store kursstigninger. Value aktier kan fint kombineres med investeringer i indeksfonde eller aktivt styrede investeringsforeninger eller andre langsigtede investeringsstrategier.

value aktier
DAF PI
nestle NSRGY.PK X
berkshire NYSE:BRK.A X
apple NASDAQ:AAPL X
aarsleef CPH:PAAL-B X
fortum HEL:FUM1V X
DSV CPH:DSV X
Carlsberg CPH:CARL-B X
William Demant Holding CPH:WDH X
Securitas STO:SECU-B X
ConAgra Foods NYSE:CAG X
Microsoft NASDAQ:MSFT X
Pfizer NYSE:PFE X
walmart NYSE:WMT X

value aktier
nestle NSRGY.PK

berkshire

http://finviz.com/quote.ashx?t=BHLB
apple

Fortum

Microsoft

Pfizwe
Check den ud

wallmart

NESTLE S.A S/ADR
Find ADR kode


ConAgra Foods

DSV
Carlsberg
William Demant Holding
Securitas

 

aarsleef

8xvalue